Kontakt

Adresa

BEL-TEX s.r.o.

Družstevná 25
900 82, Blatné
Slovenská republika

Telefón

0911 / 393 456

Údaje o spoločnosti

IČO: 35894938
DIČ: 2021878133
IČ DPH: SK2021878133

Bankové spojenie:

Tatra banka a.s.
IBAN / č. účtu : SK72 1100 0000 0026 2606 1293
SWIFT/ BIC : TATRSKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 32618/B